-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

รหัสโรงเรียน : 540635

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 279 – กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180

โทรศัพท์ : 042784026

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

-- advertisement --