-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 540633

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 653 นิตโย กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 47210

โทรศัพท์ : 042769056

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

-- advertisement --