-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

รหัสโรงเรียน : 540676

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – สกลนคร-กาฬสินธุ์ โคกภู ภูพาน สกลนคร 47310

โทรศัพท์ : 0819759374

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

-- advertisement --