-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน : 540642

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 0 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 47130

โทรศัพท์ : 0811830584

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล

-- advertisement --