-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 540673

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 239 – ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280

โทรศัพท์ : 042-701024

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม

-- advertisement --