-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าสงครามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 540663

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 135 – ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร 47170

โทรศัพท์ : 042168776

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าสงครามวิทยา

-- advertisement --