-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 540668

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 162 – บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

โทรศัพท์ : 0981041361

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม

-- advertisement --