-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 540638

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 194 สกล-อากาศ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 47130

โทรศัพท์ : 042973009

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

-- advertisement --