-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 540644

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 159 พังโคน-วานร ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 47160

โทรศัพท์ : 042771218

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

-- advertisement --