-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวาริชวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวาริชวิทยา

รหัสโรงเรียน : 540648

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – วาริช-สามหมอ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 47150

โทรศัพท์ : 042742505

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวาริชวิทยา

-- advertisement --