-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 540657

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 183 – แพด คำตากล้า สกลนคร 47250

โทรศัพท์ : 042981047

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี

-- advertisement --