-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

รหัสโรงเรียน : 540628

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 271 ไอ.ที.ยู ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042728195

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

-- advertisement --