โลโก้โรงเรียนสว่างแดนดิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสว่างแดนดิน

รหัสโรงเรียน : 540669

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 934 นิตโย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

โทรศัพท์ : 042721030

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสว่างแดนดิน