-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองแวงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองแวงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 540654

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 25 พังโคน-บึงกาฬ หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 47120

โทรศัพท์ : 042707201

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองแวงวิทยา

-- advertisement --