-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 540667

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 326 – โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

โทรศัพท์ : 042776050

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์

-- advertisement --