-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 540634

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 11 – อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 47230

โทรศัพท์ : 042162422

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพธิแสนวิทยา

-- advertisement --