-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพนงามศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพนงามศึกษา

รหัสโรงเรียน : 540662

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 50 – โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 47170

โทรศัพท์ : 042168095

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพนงามศึกษา

-- advertisement --