-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพนพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพนพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 540675

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 79 อ้อมแก้ว-ห้องโจด บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 47230

โทรศัพท์ : 042170446

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพนพิทยาคม

-- advertisement --