-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุฉินารายณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุฉินารายณ์

รหัสโรงเรียน : 030598

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ สมเด็จ- มุกดาหาร บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

โทรศัพท์ : 043-851366

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุฉินารายณ์

-- advertisement --