-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคำม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำม่วง

รหัสโรงเรียน : 030623

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 187 โพน-คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180

โทรศัพท์ : 043879050

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำม่วง

-- advertisement --