-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 030646

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 163 กมลาไสย – มหาสารคาม ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : 0933954554

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

-- advertisement --