-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนจานวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนจานวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 030644

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 55 รพช.คำเม็ก-หนองแคน ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 043-120599

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนจานวิทยาคม

-- advertisement --