-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 030593

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 83-85 – โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : 043815464

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

-- advertisement --