-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์

รหัสโรงเรียน : 030595

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 170 กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : 043830296

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์

-- advertisement --