-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนามนพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนามนพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 030589

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 150 – หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 46230

โทรศัพท์ : 0812507550

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนามนพิทยาคม

-- advertisement --