-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน : 030602

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 กุฉินารายณ์-คำชะอี กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

โทรศัพท์ : 043-852002

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์

-- advertisement --