-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา

รหัสโรงเรียน : 030643

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 188 – บ่อแก้ว นาค กาฬสินธุ์ 46160

โทรศัพท์ : 043801018

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา

-- advertisement --