-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ‘กรป.กลางอุปถัมภ์’

รหัสโรงเรียน : 030642

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 272 นาคู-เขาวง นาคู นาค กาฬสินธุ์ 46160

โทรศัพท์ : 043126939

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ‘กรป.กลางอุปถัมภ์’

-- advertisement --