-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา

รหัสโรงเรียน : 030635

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

โทรศัพท์ : 043127105

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา

-- advertisement --