-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์

รหัสโรงเรียน : 030640

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240

โทรศัพท์ : 043834277

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์

-- advertisement --