-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 030607

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 115 – ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

โทรศัพท์ : 043891378

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

-- advertisement --