-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 030618

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 181 – คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170

โทรศัพท์ : 043-801104

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม

-- advertisement --