-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

รหัสโรงเรียน : 030617

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 171 – หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170

โทรศัพท์ : 0895702920

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

-- advertisement --