-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 030615

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 148 กระนวน-ฮ่องฮี ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170

โทรศัพท์ : 043889016

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

-- advertisement --