-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

รหัสโรงเรียน : 030583

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 42 อรรถเปศล กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 043811678

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

-- advertisement --