-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 030647

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90 – เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : 043840114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม

-- advertisement --