-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 030634

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 – หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

โทรศัพท์ : 0849286815

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม

-- advertisement --