-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกศรีเมือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกศรีเมือง

รหัสโรงเรียน : 030594

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : 043801133

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกศรีเมือง

-- advertisement --