-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนคำวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนคำวิทยา

รหัสโรงเรียน : 030601

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 12 คำป่าหว้าน- บอนเีขียว นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

โทรศัพท์ : 043890051

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนคำวิทยา

-- advertisement --