-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 030622

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 157 – โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม

-- advertisement --