-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกัลยาณวัตร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกัลยาณวัตร

รหัสโรงเรียน : 051090

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 240 กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043-224427

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกัลยาณวัตร

-- advertisement --