โลโก้โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 051168

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 043-210029

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม