โลโก้โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 051162

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านก้านเหลืองหนองแวง – ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40230

โทรศัพท์ : 043-210689

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม