-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา

รหัสโรงเรียน : 051100

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 133 มิตรภาพ-โคกนางาม สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043379309

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา

-- advertisement --