-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

รหัสโรงเรียน : 051101

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 355 ???????-???????? พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043337811

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

-- advertisement --