-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขัวเรียงศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขัวเรียงศึกษา

รหัสโรงเรียน : 051118

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043-463533

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขัวเรียงศึกษา

-- advertisement --