-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 051117

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 78 มลิวรรณ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043296087

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

-- advertisement --