-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชนบทศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชนบทศึกษา

รหัสโรงเรียน : 051177

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 207 แจ้งสนิท ชนบท ชนบท ขอนแก่น 40180

โทรศัพท์ : 043286208

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชนบทศึกษา

-- advertisement --