-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมแพวิทยายน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมแพวิทยายน

รหัสโรงเรียน : 051122

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 163 ชุมแพ-ภูเขียว ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 0819642065

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมแพวิทยายน

-- advertisement --