-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมแพศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมแพศึกษา

รหัสโรงเรียน : 051115

เขตการศึกษา : สพม.เขต 25

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 167 มะลิวัลย์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043311118

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมแพศึกษา

-- advertisement --